Oslogeek.no

Da Torggata var bilvei

Biltrafikk i Torggata, Oslo. 1975

Foto: Morten Krogstad / Nasjonalbiblioteket

De siste årene har det vært mye debatt rundt Oslos bilfrie sentrum og forslagene om etablering av flere gågater. Det er ikke lenge siden bilen eide byen i enda større grad enn i dag. Det som i dag er populære gågater var for bare noen få tiår siden sterkt trafikkerte bilveier. Et eksempel på en slik gate er den nå revitaliserte Torggata.

I 1987 ble «Trafikkplan for Oslo sentrum» vedtatt. I denne planen var det forutsatt at vestre del av Torggata skulle gjøres om til gågate med sykkeltrasé. I 1992 forsvant biltrafikken, og vestre Torggata ble gjort om til gå- og sykkelgate. Dette skulle føre til 111% økning i antall fotgjengere de neste 22 årene, i følge Bylivsundersøkelsen utført av Gehl Architects. ⁣

I 2014 ble også østre del av Torggata gjort om til gå- og sykkelgate. I 2008 passerte rundt 3000 biler denne delen av gata. I dag er biltrafikken begrenset til varelevering. Responsen på revitaliseringen har vært svært positiv. I en undersøkelse utført av Synovate i 2015, sa 9 av 10 at de trivdes i gata. To av tre mente at Torggata var mer trivelig enn andre sentrumsgater. Blant årsakene som ble oppgitt for økt trivsel var butikktilbud, fremkommelighet og lite trafikk. ⁣

Parallelt med denne utviklingen har det skjedd store forandringer i Torggata, særlig i den østre delen. Avisene har kalt den «byens hippeste gate», noe som har medvirket til at den har blitt utsatt for en viss gentrifisering. Tidligere leietakere har måttet kaste inn årene på grunn av høyere leiepriser. De gamle gatekjøkkenene er i stor grad borte, og inn i lokalene har det flyttet inn kjeder og hippe nisjebutikker og serveringssteder. ⁣

Revitalieringen av Torggata har altså ført til markant økt trivsel, bedre luftkvalitet og bedre framkommelighet for gående. Gateoverflatene og husfasaden har også blitt oppgradert. Samtidig argumenterer mange for dette har medført gentrifisering og et mer ekskluderende byrom for enkelte grupper. 

Torggata med og uten biltrafikk

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email