Oslogeek.no

Fredrik Stangs gate ved Bygdøy Allé

Fredrik Stangs gate med trehus. Bilde antatt tatt 1913-1920

I dag står vi i Bygdøy Allé og tar en titt oppover Frederik Stangs gate. Før området ble utbygd lå det her flere løkkeeiendommer. Til venstre lå løkken Jørgenslyst, mens Bornholdts løkke lå til høyre på bildet. ⁣

Frederik Stangs gate ble opparbeidet rundt 1891 fra Drammensveien og opp til Bygdøy Allé. Den ble oppkalt etter statsminister Frederik Stang, som også var ordfører i Kristiania i 1861. Gateløpet som er synlig på bildet, opp mot Frognerveien, ble opparbeidet på 1910-tallet. ⁣

Trebygningen til høyre hadde opprinnelig adresse Gimleveien 6, og var hovedbygningen på Bornholdts løkke. Da Bygdøy Allé ble opparbeidet på 1890-tallet fikk bygningen adresse Bygdøy Allé 39. ⁣

I 1902 ble trehuset oppkjøpt av Blindeskolen som led av plassmangel. Her hadde skolen soveværelser for kvinnelige elever, undervisningslokaler og en vevstue med utsalg for elevarbeider i første etasje. Blindeskolens hovedbygning lå bak trehuset, og var et murbygg fra 1868. ⁣

I 1937 ble tomta solgt da skolen skulle flytte til Huseby. Både trehuset og Blindeskolen ble dermed revet. Mot Bygdøy Allé ble en ny bygning i 7 etasjer oppført, og på hjørnet av dette bygget ligger Gimle Kino, som vi så vidt ser inngangspartiet til på det nye bildet. På tomta der Blindeskolens hovedbygning lå, ble funkis-gården Frederik Stangs gate 35 oppført i 1940 etter tegninger av arkitektene Lorentz Ree og Carl Buch⁣

Til venstre ser vi Bygdøy Allé 45. Denne store jugendstil-gården ble oppført i 1912 etter tegninger av arkitekt Syver Nielsen. Året etter ble Frederik Stangs gate 40 oppført ved siden av. Også den i jugendstil av Syver Nielsen. ⁣t

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email