Oslogeek.no

Utsikt over Tullinløkka

Vi står i Kristian IVs gate og kaster blikket over Tullinløkka mot fasadene i Kristian Augusts gate. Mye har forandret seg, men trærne fra bildet fra 1928 er mest sannsynlig de samme. ⁣

Tullinløkka var opprinnelig den nordligste delen av eiendommen Ruseløkka. Navnet kommer fra den siste private eieren av eiendommen, som var kjøpmann Claus Tullin. Staten overtok Ruseløkka i 1837 i forbindelse med oppføringen av byens universitet fra 1841-51. ⁣

I 1869 ble Tullinløkka fraskilt denne eiendommen, og området ble tatt i bruk som leke- og idrettsplass for barn og unge. Den norske Industri- og Kunstudstilling fant sted på i parken i 1883. Den store utstillingen hadde over 2200 utstillere, men fikk meget lave besøkstall på grunn av et elendig sommervær dette året. ⁣

På 1890-tallet var Tullinløkka samlested for flere store demonstrasjoner, og utover 1900-tallet var det fortsatt en park der lek og idrett stod i sentrum. I etterkrigstiden økte privatbilismen, og Tullinløkka ble tatt i bruk som parkeringsplass. Fram til 1990-tallet lå det også en bensinstasjon på plassen. ⁣

I 2005 ble det midlertidige kunstgalleriet “Frosken” oppført sør på Tullinløkka, på motsatte side av gata for universitetet. Dette bygget ble revet i 2011. Samme år ble mesteparten av løkka tilbakeført til park. I forbindelse med revitaliseringen av Tullin-området, oppgraderes parken i disse dager ytterligere. ⁣

Langs Kristian Augusts gate har det de siste årene skjedd en rekke forandringer. Mest iøynefallende er Domus Juridica, juridisk fakultets nybygg, som åpnet i januar 2020. Teglsteinsbygget er tegnet av MAD Arkitekter og erstatter to gårder fra 1930-tallet, som igjen erstattet de to gårdene midt på det gamle bildet. ⁣

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email