Oslogeek.no

Akerselva mellom Operaen og Munch Brygge

Akerselva nordover mot Barcode fra utenfor Operaen. Her har det skjedd betydelige forandringer siden det gamle bildet ble tatt i 1990. På det gamle bildet ser vi mot Bispelokket, som var Norges største trafikkmaskin, og en del av motorveien som inntil relativt nylig gikk langs hele Bjørvika og fungerte som et hinder for byen å møte fjorden. ⁣

Til venstre ser vi deler av baksiden av Operaen. I 1990 var dette en relativt tom tomt som gikk under navnet Bjørvikutstikkeren. Frem til 1971 holdt verftet Nylands mekaniske verksted til her. De gamle industribygningene fra før århundreskiftet 1900 ble så revet. Den nye bygningen bak Operaen er Diagonale. ⁣

Øst for Akerselva, til høyre på bildet, lå Østre Akerselvkai, som tidligere het Tomtekaia. Her lå fra 1850-tallet og utover de såkalte Bordtomtene, som var opplagsplasser for trelast. Disse tomtene ble flyttet hit fra området der Oslo S ligger i dag da Hovedbanen kom. ⁣

De siste årene har det vært storstilt utbygging på denne siden ved Akerselva. Nærmest til høyre ser vi så vidt Munch Brygge som vant Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris i 2019. Ved siden av disse står Operagata 13 og Clarion Hotel Oslo. ⁣

I 2019 elvebreddene langs Akerselva mer tilgjengelig for fotgjengere, og det har kommet beplantning og benker. ⁣

Bispelokket ble revet i 2011 i forbindelse med at motorveien forsvant fra Bjørvika. Gjennomgangstrafikken går nå i stor grad gjennom Bjørvikatunnelen som åpnet i 2010. ⁣

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email