Oslogeek.no

Akerselva sett fra Vaterlands bro

På tide å gjenåpne Akerselva ned til skinnene på Oslo S? I år er det 56 år siden elva ble lagt i en 500 meter lang kulvert fra Vaterland til Bjørvika. Siden den gang har Akerselva nord for Vaterlands bro blitt gjort tilgjengelig til glede for både byens befolkning og turister. Også i Bjørvika har man rustet opp elveløpet. Hva mener du? Er det på tide å også ruste opp Akerselva på Vaterland også?⁣

Det gamle bildet viser hvordan dette området så ut i 1935. Elvebreddene var på den tiden fulle av trebåter som bidro til å gjøre dette til en av de mest særpregede bymiljøene i Oslo by. De siste årene har Akerselva trebåtforening bidratt til å gjenopplive noe av dette miljøet. ⁣

Noen fysiske hindere må forseres for å åpne opp elva. Nylandsveien må rives eller legges om, (deler av) Galleri Oslo må rives og Schweigaards bro må gjenoppstå for å gjøre det mulig for elva å krysse Schweigaards gate. Nedenfor Schweigaards gate vil den gamle Postterminalen sannsynligvis rives i løpet av de neste årene. ⁣

Åpning av Akerselva vil være et viktig bidrag for å revitalisere denne delen av byen. Det hadde vært fantastisk å kunne vandre i en grønn lunge langs Akerselva fra Vaterlands bro til Schweigaards gate. Samtidig kunne man med omlegging/riving av Nylandsveien og riving av Galleri Oslo skapt helt nye og mer menneskevennlige byrom. ⁣

Det har allerede vært forslag om å rive Galleri Oslo, og flere av de innsendte forslagene i arkitektkonkurransen i fjor går inn for hel eller delvis gjenåpning av Akerselva. ⁣

Og en siste ting. Hadde det ikke vært spennende å gjenoppføre bindingsverkshuset som stod i Rødfyllgata 12 som en del av dette prosjektet? Huset fra ca 1750 er synlig til venstre for den høye murgården midt på det gamle bildet, der hvor den vestligste delen av Galleri Oslo står i dag. Huset ble revet i 1955, men ble gjenreist på Norsk folkemuseum på 1980-tallet. Sammen med trebåtene ville dette huset skapt en spennende kontrast til den nye og moderne bebyggelsen som planlegges, og vekket til livet noe av det tapte historiske preget langs denne delen av Akerselva. ⁣

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email