Oslogeek.no

Brinken på Kampen

Vi holder oss i Brinken, og tar en titt på hvordan gaten har forandret seg i sørlig retning siden 1957. Store deler av den gamle, homogene trehusmiljøet fra før byutvidelsen i 1878 ble revet i 1986-87 til fordel for terrasseblokker opp skråninga mot Kampen. Kun et knippe trehus med adresse Brinken 55-61 står igjen i dag, ved foten av Kampentrappa langs det middelalderske veifaret. ⁣

Til venstre på begge bildene ser vi Brinken 59. Trehuset ble oppført i 1868 av jernbanebetjent Tore Fossum. Huset er vernet etter Plan- og bygningsloven, og fremstår som velbevart med sine fine fasadedetaljer og panel. Huset har i tillegg en hage som er viktig for det verneverdige kulturmiljøet i Brinken 55-61. ⁣

Bak dette huset ser vi Brinken 55, som vi gikk grundig gjennom i gårsdagens post. Dette huset står enda, og er også en del av det verneverdige kulturmiljøet i gata. Det store bjørketreet ved siden av dette huset ble fraktet hit fra Bygdøy av kunstner Thorvald Hagbart Torgersen, som vokste opp i Brinken 55/57. ⁣

Bygningene til høyre gikk det ikke så bra med. Nærmest til høyre er trehuset Brinken 64. Dette huset var en av de første i denne delen av Brinken som ble revet, allerede i 1972. Huset var opprinnelig et vertshus, og senere ble det gjort om til næringslokaler med leiligheter over. På 1950-tallet lå det en skofabrikk i huset som hadde en karakteristisk åpen trappegang mot Kjølberggata. Det var preget av sterkt forfall over flere tiår da det ble revet. ⁣

Det lavere trehuset i midten til høyre var Brinken 62. Dette ble revet i 1973. Vi skimter så vidt også murgården med adresse Brinken 60, som ble revet i 1975. Det nye bygget på tomtene har adresse Kjølberggata 31, og ble oppført i 1985. Bygget består av en rekke kommunale tjenester samt en bensinstasjon mot Kjølberggata. ⁣

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email