Oslogeek.no

Brugata 15 – Jens Evensen-gården

Jens Evensen-gården i Brugata 15 på Lilletorget i Oslo

I går tok vi for oss et funkisbygg som ikke har blitt særlig godt bevart, nemlig Lilletorget 1. I dag kaster vi blikket over gata for å se på et bygg fra samme epoké som er veldig godt bevart. Brugata 15 stod ferdig i 1935 etter tegninger av arkitekt Ahasverus Vejre. Bygningen erstattet en klynge av bindingsverkshus fra første halvdel av 1800-tallet. ⁣

Gården ble bygd for kjøpmann, foreningsmann og politiker Carl Bernhard Rosenberg og har siden 1958 vært eid av Jens Evensen eiendom. Neonskiltet på taket er fra 2003 og ble godkjent fordi skrifttype og formspråk var godt tilpasset og inspirert av det grafiske uttrykket i funksjonalismen. Bygningen ble oppført på gul liste i 2017. ⁣

Bygården er markant i bybildet og er en av de viktigste representantene for byens utviklingsperiode på 1930-tallet, da funksjonalismen fikk sitt gjennombrudd. Den halvsirkulære formen er typisk trekk for stilarten, og går igjen i mange andre bygninger i Oslo fra denne tiden, for eksempel Storgata 10a/12 og Doublouggården i Dronningens gate 40. ⁣

Brugata 15 har både leiligheter samt forretnings- og kontorlokaler. En av beboerne var Moritz Nachtstern som ble arrestert i 1942 og deportert til konsentrasjonsleiren Auschwitz med skipet DS Donau. Nachtstern var typograf av yrke, og ble senere overført til Sachsenhausen der han ble tvunget til å delta i nazistenes falskmyntneroperasjon. Han var en av kun ni av totalt 532 medfanger på DS Donau som overlevde holocaust. Moritz Nachtstern døde i 1967, og det er lagt ned en snublestein til hans minne utenfor Brugata 15. ⁣

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email