Oslogeek.no

Cort Adelers gate på Ruseløkka

Cort Adelers gate på Ruseløkka er en gate som har forandret seg mye i etterkrigstiden. Bildet er tatt ved trikkeholdeplassen Ruseløkka i retning Henrik Ibsens gate. ⁣

Helt i venstre bildekant ser vi Cort Adelers gate 27 som stod ferdig i 1888. Til høyre for den er Huitfeldts gate 25, som stod ferdig i 1878. På slutten av 1970-tallet var denne, sammen med flere nabogårder i Huitfeldts gate truet med riving. Eier av nr 25 ønsket riving, ettersom kostnadene med å sette den i stand igjen med ny leilighetsinndeling ville bli for store. Gården ble sammen med nr 27 og 33 til slutt vedtatt bevart, mens nr 31 ble revet. Disse gårdene ligger inn gata til venstre. ⁣

Over Cort Adelers gate til høyre ser vi gamle Cort Adelers gate 20. Murgården fra ca 1880 ble utsatt for ildspåsettelse i 1979. Pyromanen ble tatt året etter, og tilstod i alt 45 ildspåsettelser over hele Oslo. Brannskadene i tillegg til bygningens store setningsskader, førte til at den da ubebodde gården ble revet i 1982. Nytt bygg stod ferdig i 1989 for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. ⁣

Helt til høyre på det gamle bildet ser vi Cort Adelers gate 22, også oppført ca 1880. Denne murgården ble revet allerede i 1937 til fordel for et nytt påbygg til Oslo tekniske skole. Dette påbygget ble igjen revet på slutten av 1950-tallet til fordel for dagens bygg fra 1960, tegnet av arkitekt Henrik L. Kiær. ⁣

Før det kom murgårdbebyggelse i dette området utover 1870- og 80-tallet var det en del av Munkedammen løkke, som hadde historie tilbake til 1646. ⁣
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn