Oslogeek.no

Normannsgata på Kampen

Kampen er en av de gamle arbeiderforstedene i Oslo som ble reddet fra saneringsspøkelset i etterkrigstiden. Mye av strøket består av trehusbebyggelse som gir Kampen en landsby-karakter, på tross av beliggenheten sentralt i Oslo. ⁣

Et av disse husene er Normannsgata 19, som vi ser helt til venstre. Huset ble oppført i 1876, bare to år før Kampen ble innlemmet i Kristiania, noe som medførte murtvang. Første eier var Christian Holstad som drev en handel i første etasje. Senere har det vært både sadelmaker, skomaker og klesbutikk i første etasje. Det spesielle trappegelenderet av kjerrehjul, og andre detaljer i dekoren over trappen, ble fjernet under en rehabilitering av gården på midten av 1990-tallet. Huset er for mange kjent som stamstedet til Olsenbanden i de første filmene. ⁣

Nabohuset nedenfor har adresse Hurdalsgata 2, og stod ferdig i 1873. I godt over 100 år lå det en liten butikk på hjørnet av denne bygningen som siden bruksendringen i 1996 har vært et rent bolighus. ⁣

Fra middelalderen av var Kampen en ubebodd del av eiendommen Bergsløkken. På 1700-tallet var de sentrale delene av Kampen disponert av staten som hadde et militært øvelsesområde her. Navnet Kampen stammer mest sannsynlig fra denne tiden. I første halvdel av 1800-tallet ble det oppført noen landssteder for de rike, men noen storstilt utbygging av strøket skjedde ikke før 1860-tallet da store deler av Kampen ble utparsellert. ⁣

Etter ny kommunal reguleringsplan i 1939, ble Kampen ansett som et saneringsområde. Det var i etterkrigstiden planer om å rive stort sett all bebyggelse til fordel for høye punkthus og annen blokkbebyggelse. Som i mange områder som var truet av sanering, skjedde det en forslumming av bebyggelsen på Kampen i flere tiår før man i løpet av 1970-tallet gikk inn for bevaring. Det aller meste av den opprinnelige bebyggelsen på Kampen er bevart og rehabilitert i dag. ⁣

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email