Oslogeek.no

Vålerenggata i 1910

Foto: Jens Thorkel Thorkelsen / Oslo Museum

Vålerenggata er en gate som består av flere trehus fra 1870-tallet, like før byutvidelsen i 1878 som medførte murtvang på Vålerenga. Inntil 1878 lå gata i Aker kommune og het da Langgaden.⁣

Fra 1900 til 1968 var det trikkespor i Vålerenggata. Trikken fulgte den nåværende 37-bussens trasé fra sentrum, helt til den kom til Enebakkveien hvor den svingte inn til Vålerenggata, før den gikk videre mot Etterstad. Trikkelinjen ble lagt ned 22. Juni 1968.⁣

Husene i gata er stort sett de samme. Et unntak er Vålerenggata 27, til høyre i bildet. Huset ble oppkjøpt av kommunen i 1956 og senere kondemnert av helserådet pga sin dårlige forfatning. Når det var hardt regnvær regnet det gjennom taket! Det ble revet i 1966 etter noen år i bruk som kolonialforretning. Nytt bygg ble oppført på 1980-tallet som tilbygg til nr 29.⁣

Vålerenggata før og nå

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email