Oslogeek.no

Hølandsgata på Kampen

Dagens bilder er tatt med 89 års mellomrom, like ved Hølandsgata 7. ⁣

Før Kampen ble innlemmet i Kristiania i 1878 lå gaten i Aker herred, og gikk under navnet Bækkegaden. Navnet kom av at den lå inntil Hovinbekken som rant åpen i skråninga like nedenfor gata frem til den ble lagt i rør tidlig på 1900-tallet. ⁣

Mye av den opprinnelige bebyggelsen langs østre side av Hølandsgata ble revet i etterkrigstiden. Lengst opp mot Hedmarksgata startet rivingen først til fordel for gamle Jordal Amfi, som stod ferdig i 1951. Husene til høyre på bildet ble revet på midten av 1960-tallet. Her var det planlagt terrasseblokker ned mot Jordal idrettsplass, men disse ble aldri påbegynt. ⁣

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email