Oslogeek.no

Islands gate 5 – Vålerenga skole

Vålerenga skole i juni 2020

Vålerenga skole ble innviet den 18. Oktober 1895, og er tegnet av arkitekt Paul Due. Skolen er en grunnskole med elever på 1. -7 årstrinn. Den har i 2020 litt i underkant av 640 elever og er oppført ved gamle Vålerengen hovedgård, som har en historie helt tilbake til år 1240.⁣

Skolebygningen er svært godt ivaretatt, og det er gjort få endringer i eksteriøret siden den åpnet. Stilen kan sies å være historisme med inspirasjon fra både middelalder og tidlig renessanse. Inngangsportalen i midten kan minne litt om romanske middelalderkirker. Denne typen arkitektur er typisk for den såkalte Hannoverskolen, som arkitekt Paul Due representerte. Byggematerialet er upusset rød tegl i kontrast til båndene med grønnglasserte steiner. ⁣

Da skolen skulle oppføres så man til Kampen skole fra 1888 som inspirasjon. Vålerenga skole var det 12. i rekken av datidens store, moderne folkeskoler i byen. Da den åpnet var den byens største med en makskapasitet på om lag 1400 elever. I rekordåret 1913 sprengte skolen denne kapasiteten, og hadde da 1622 elever. ⁣

De første årene måtte de aller fleste lærerne pendle fra vestkanten for å undervise på skolen. Dette var vanskelig da nærmeste trikkestopp lå i krysset Schweigaards gate/Oslo gate i Gamlebyen. Vålerenga-trikkens inntog i 1900 gjorde reisen enklere. ⁣

Under andre verdenskrig ble skolen rekvirert av okkupantene som brukte den som kaserne for omlag 1000 soldater og 500 hester. Undervisningen ble først flyttet til private hjem, så til Gamlebyen skole i frem til 1942, før undervisningen igjen måtte foregå i private hjem, kirke og institusjoner. Blant annet var det et klasserom i Etterstad kolonihage. ⁣

Vålerenga skolekorps ble stiftet i 1920 og var et rent guttekorps fram til 1975. Det er en mangfoldig skole, og barn med minoritetsspråklig bakgrunn utgjør omlag 38% av elevmassen. Skolen var tidlig på 1960-tallet en av de første i Oslo som hadde elever med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. ⁣

Bildegalleri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email