Oslogeek.no

Lutvann

En solskinnsdag i pinsen er en ypperlig anledning til å ta turen ut av sentrum og til marka. I dag gikk turen til Lutvann i Østmarka. ⁣

Fotograf Anders Beer Wilse tok den samme turen i 1928. På denne tiden hadde innsjøen med det usedvanlig klare vannet vært drikkevann for byens befolkning i 10 år. Lutvanninntaket ble nedlagt i 1974, men har fortsatt status som reservedrikkevann. Vannet gikk i tunnell fra nordsiden av vannet og ned til Trosterud. ⁣

Bildene er tatt på den såkalte Lutvannsutsikten som ligger på innsjøens sørvestside. Herfra er det strålende utsikt over innsjøen, helt til blokkene på motsatt side av Groruddalen og TV-masten på Røverkollen. Denne bebyggelsen er, i tillegg til de noe høyere trærne, den mest iøynefallende forskjellen fra bildet fra 1928. ⁣

Lutvann har et lite nedbørfelt, og i snitt tar det hele 9.5 år før vannet i den drøyt 2 km lange og 55 meter dype innsjøen fornyes. Det høye kalkinnholdet i innsjøen gjør den næringsfattig og dette medvirker til at siktdypet på det meste kan være hele 13 meter. Dette er mer enn det dobbelt av siktdypet i det nærliggende, men også næringsfattige Nøklevann. 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email