Oslogeek.no

Markveien ved Torvbakkgata

Markveien har ikke alltid vært et hipstermekka, selv om mange av de som frekventerer gata i dag kjører en look som kan minne om kuskene vi ser på det gamle bildet… Bildet er tatt i 1906 og viser hvordan veien så ut fra Leirfallsgata og opp mot Olaf Ryes plass. ⁣

Da trehusforstaden “Ny York” vokste fram på en utparsellert del av Nedre Foss gård like før byutvidelsen i 1858, markerte Markveien forstadens østlige grense. Til venstre stod det på den tiden en rekke trehus som etterhvert ble erstattet av moderne bygårder. I dag er det bare fire hus igjen av de 70 som ble bygd. I 1860 gikk Markveien opp til Nordre Gate, som markerte den nordre grensen for Ny York, eller Kalifornien som noen kalte forstaden. I motsetning til andre forstader som Enerhaugen, vokste Ny York fram med rektangulære kvartaler. Gatenettet er mer eller mindre det samme i dag. ⁣

På 1860-tallet kjøpte grossist Thorvald Meyer opp store deler av Grünerløkka, og på 1870-tallet begynte man å bygge murgårder i området øst for Markveien og nord for Ny York, opp til Olaf Ryes plass. Gården helt til høyre er en av disse, og den stod ferdig i 1875. Samtidig med byggeboomen ble Markveien forlenget nordover. Murgårdene på venstre side ble oppført på 1890-tallet, i den første bølgen av rivinger av Ny York-bebyggelsen. Den gule gården til venstre, Torvbakkgata 12, fikk sitt nåværende utseende med utbygd loft i 1988. ⁣

I etterkrigstiden var det meste av den gamle bebyggelsen på Grünerløkka nedslitt og truet med sanering til fordel for motorveiprosjekter og lamellblokker. Mye på grunn av sterke protester på 1970-tallet ble det aller meste av saneringen skrinlagt. Heldigvis! På dette bildet er to murgårder helt til venstre revet. Disse hadde adresse Leirfallsgata 2 og Markveien 61, og ble revet i 1983 til fordel for nå nedlagte Grünerløkka sykehjem. I dag holder organisasjonen Grünerløkka lufthavn med Cafe MIR midlertidig til i første etasje i påvente av at lokalene i Toftes gate pusses opp. Resten av bygget står tomt. ⁣

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email