Oslogeek.no

Observatoriegata 6 – Brinchs løkke

Foto: Ukjent / Oslo Museum

Observatoriegata 6 var en nygotisk tårnvilla, tegnet av arkitekt Paul Due, som lå på eiendommen Munkvold, også kalt Brinchs løkke på Ruseløkka i bydel Frogner. I dag er området kjent som parken Ankerhagen.

Villaen står ferdig i 1873 for verftseier Christian Brinch og hans kone, Rosa Brinch. Etter at kona dør i 1881 blir eiendommen solgt til Conrad Anker, og derav kommer navnet Ankerhagen. ⁣

I 1914 overtar NSB tomten for å oppføre sitt nye hovedkvarter. Dette arbeidet blir forsinket av første verdenskrig. Først i 1919 er tegningene klare, men planene blir raskt skrinlagt av økonomiske årsaker. ⁣

Parkområdet blir opparbeidet i 1921, og i 1931 overtar staten eiendommen med tanke på å oppføre nytt hovedkvarter for Riksarkivet. Tårnvillaen blir tatt i bruk som arkivbygning i tiden før andre verdenskrig. ⁣

I 1942 rekvirerer tyskerne bygningen som kontorer for propagandatjenesten. Oppholdet blir kortvarig, ettersom bygningen blir totalskadd under bombeangrepet mot Victoria terrasse den 25. september samme år. Skadene er såpass store at bygningen må rives. ⁣

Tyskerne oppfører en brakke på samme sted og bygger ut et stort bunkeranlegg under denne. Brakken blir tatt i bruk av Heimevernet etter krigen. I 1947 blir brakken ombygd til Husmødrenes Barnehage. Den står helt til midten av 1990-tallet, da den blir revet til fordel for dagens barnehagebygning. ⁣

Obervatoriegata 6 før og nå:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email