Oslogeek.no

Skovveien mot Frognerveien

I fasjonable Skovveien på Frogner har det ikke skjedd så alt for mange store forandringer de siste 100 årene. Likevel koster vi på oss litt historie om de klassiske gårdene som ligger langs veien, som fram til 1878 var en del av Christianias bygrense. 

Skovveien fikk sitt navn i 1866 etter Uranienborgskogen, som lå oppe rundt der Uranienborg-høyden ligger i dag. Furuskogen var et populært turmål for byens befolkning helt fram til kommunen kjøpte det meste av skogen i 1874 til utparsellering av tomter. Før murgårdene kom var området bildene er tatt en del av Tullinbjerget løkke. Helt nederst i Skovveien lå Bellevue løkke. 

Vil starter til venstre på det nye bildet der vi såvidt skimter Skovveien 7 – funkisbygget som ble oppført i 1937 etter tegninger av F.S. Platou. Bygningen er svært godt bevart og stiltypisk. Funkisbygget erstattet Villa Tullinbjerget, som var en nygotisk tårnvilla med observatorium fra 1866. 

På høyre side av Skovveien ser vi nederst en bygning med løk-formet tårnspir. Dette er nybarokke Skovveien 6, som stod ferdig i år 1899 etter tegninger av arkitektfirmaet Thune & Thürmer. 

Skovveien 8 ligger midt på bildet, til høyre. Denne monumentale bygningen stod også ferdig i 1899, og er tegnet av arkitekt Halfdan Strøm. Gården mikser flere stiler. Fasaden kombinerer nybarokk og nygotikk, mens vinduene har jugendpreg. 

Skovveien 10 ligger til høyre på bildet. Den er oppført mellom 1902-04, etter tegninger av arkitekt Carl Anian Aaman. Bygninger fra disse årene er relativt sjeldne i Oslo, ettersom det var mer eller mindre byggestopp etter Kristianiakrakket i 1899. På begynnelsen av 1980-tallet var denne gården i såpass dårlig stand, etter manglende vedlikehold fra eier, at den var en fare for både beboere og de som passerte på gaten. Fram til 1902 stod hovedhuset på husmannsplassen Kullebunden her. 

Alle de nåværende gårdene er oppført på Byantikvarens gule liste. 

Bildegalleri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email