Oslogeek.no

Stortorvets vestlige ende

Stortorvet i Oslo den gang byen het Kristiania. Med Kreditkassens hovedkvarter og Robsahmgården.

Tidligere bestod den vestlige delen av Stortorvet av tre murgårder som ble oppført på slutten av 1800-tallet. Alle disse gårdene er nå borte. La oss ta en titt på dem fra venstre til høyre. 

Karl Johans gate 15 gikk også under navnet Robsahmgården. Den ble oppført i 1887 etter tegninger av arkitekt Henrik Nissen. Gården hadde et noe spesielt utseende med et stort takoverbygg og svært varierende etasjehøyder. Den ble oppført på tomten til Ihles Vinkjælder. Trolig var det også her gjestgiveriet London Skienk ble åpnet av engelskmannen Michael Stuart i 1769. Dette var det første forsøket i Norge på å skape en kafé etter europeiske forbilder. Kaféen rettet seg inn mot overklassen, men måtte snart legge inn årene. Nordmenn foretrakk på den tiden å gå ut på litt mer shady skjenkestuer. Robsahmgården ble totalskadet i en brann den 22. februar 1959 og revet. Filmavisen har video av brannen her.  

I midten lå Stortorvet 7, som var Christiania Bank og Kreditkasse (senere Kreditkassen) sitt hovedkontor. Det stod ferdig i 1877 etter tegninger av arkitektene Hugo Stamman og Jacob Wilhelm Nordan. Den monumentale bygningen i florentinsk renessanse-inspirert stil med førsteetasje i grorudgranitt. Da den ble revet 1967 ble det anmerket at bygningen var i utmerket stand med høy miljøskapende verdi og at den burde blitt bevart. 

Til høyre ser vi Stortorvet 8. Også denne ble tegnet av arkitekt Nordan, i samarbeid med Herman Major Schirmer. Bygningen stod ferdig i 1876. Fra 1909 og til bygningen ble revet i 1967 holdt Kaffistova til i bygningen. Kreditkassen overtok bygningen i 1912 da de fikk behov for mer areal. 

Hele bygningsrekken ble erstattet av Kreditkassens senmodernistiske nybygg, tegnet av F.S. Platou og oppført 1966-71. På midten av fasaden, i andre etasje, henger Finn Christensens relieffbilde “Aktivitet”. Samme kunstner står også for utsmykningen langs rekkverket til terrassen over andre etasje. På flankene mot Grensen og Karl Johans gate er bygget trukket litt tilbake fra gaten i forhold til resten av bebyggelsen. Det foreligger nå planer om et nytt infill-bygg på disse arealene. 

Bildegalleri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email