Oslogeek.no

Strømsveien 2-6 på Galgeberg

Strømsveien 2-6 på Galgeberg i Oslo

Foto: Ruth Raabe / Oslo Museum

Vi beveger oss til Jordal skole i Strømsveien på Galgeberg. Her lå det tidligere en trehusrekke som nå er borte. ⁣

Trehusene på bildet hadde adresse Strømsveien 2, 4 og 6, og ble oppført 1850-tallet. Dette var på denne tiden de første tre husene som lå utenfor bygrensen på vestlig side av Strømsveien, som den gamle plankeveien ble døpt til rundt 1870. De inngikk i en helhetlig rekke med trehus som, med unntak av noen murgårder oppført på slutten av 1800-tallet, strakk seg fra Justisplassen ved dagens OBOS-kompleks, og helt opp til Østerdalsgata. ⁣

Etter at husene ble revet på slutten av 1930-tallet ble det oppført et nytt hus omtrent der hvor Strømsveien 2 står nærmest bildet. På 1960- og 70-tallet ble det også oppført verkstedlokaler ved siden av, litt tilbaketrukket fra veien, hvor Alfa Bilsenter hadde lokaler til slutten av 1990-tallet. Ingen av disse byggene hadde noen antikvarisk verdi da de ble revet. ⁣

I 1999 ble Jordal skole oppført her. Skolebygget ble oppført for Oslo kommune av arkitektene Heggelund & Koxvold AS. Den røde teglsteinen i bygget speiler både trafobygningen og OBOS-komplekset i sørlig retning, og gir dermed denne delen av gata et noenlunde enhetlig preg. ⁣

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email