Oslogeek.no

Wergelandsveien 1 – Norges brannkasse

Wergelandsveien 1 ble oppført for Den almindelige Brandforsikrings-Indretning (Norges Brannkasse) i 1897 ved arkitektene Bredo Greve og Heinrich Jürgensen.  Inngangsportalen i kleberstein fra denne bygningen er gjenreist i Uranienborgveien 15. 

Bygget ble revet i 1977.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email