Oslogeek.no

Brugata 19 – Paulsens gaard

Utsikt over Vaterlands bro mot Brugata 19 i 1961.

Foto: Truls Teigen / Oslo Museum

Vi står på Vaterland og skuer ut over Akerselva, over Vaterlands bro mot Brugata 19. Her stod tidligere en murgård med en dramatisk historie som nå er revet. Tomta den stod på skulle stå tom i 14 år før det nye bygget kom. 

Gamle Brugata 19 ble oppført i 1888 og gikk de første årene under navnet Paulsens gaard, etter kaffe- og kolonialforretningen som ble drevet av brødrene Axel og Edwin Paulsen. De var begge skøyteløpere og kunstløpere, og Axel er også kjent som den som oppfant axelhoppet og den første moderne hurtigløpsskøyten. Axel ble verdensmester på skøyter fem ganger. 

På 1930-tallet bodde mange tilfyttere og innvandrere fra andre land i leiegården. Under andre verdenskrig ble hele ti jødiske beboere i gården sendt til konsentrasjonsleiren Auschwitz. Ni av disse kom aldri tilbake. I 2015 ble ti snublesteiner lagt ned i asfalten foran nye Brugata 19, til minne om disse ofrene. 

Den 3. oktober 1956 brøt den første brannen i Brugata 19 ut. Den startet i forretningen Brogatens møbellager, som lå i første etasje og spredte seg raskt til andre etasje. Brannen startet i en papirhaug utenfor bygningen, og en ung mann ble senere pågrepet for ildspåsettelsen. (Tekst fortsetter etter video.)

Video av brannen fra Filmavisen 18. oktober 1956

I juli 1981 vedtok formannskapet i Oslo at Brugata 19 kunne rives så snart man hadde funnet tilfredstillende erstatningslokaler og boliger til eksisterende leietakere. Dette på tross av at bydelsutvalget i mars samme år sa nei til riveplanene, og mente at man alt for ofte rev gårder som var i god stand. Byantikvaren var også kritisk til riving, og ønsket å bevare gården som en del av den historiske bebyggelsen langs Brugata mot Grønland Torg.  I 1982 stod planene klare for et nytt kontorbygg på sju etasjer på tomten. 

Den 28. august 1983 brøt det igjen ut en påsatt brann i gården. Denne gangen startet den i trappeoppgangen i femte etasje. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen, og ingen mennesker ble skadet, mye fordi den øvre delen av bygningen var ubebodd som følge av riveplanene. 

Sommeren 1984 ble bygningen revet. Den planlagte bygningen som skulle erstatte gården ble etterhvert skrinlagt, og tomten fikk stå ubebygd i mange år som parkeringsplass. 

Det nye bygget stod klart først i 1998 for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Kontorbygningen på ti etasjer ble tegnet av WDW Arkitekter. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email