Riddervolds plass i 1957 og 2020

Riddervolds plass på Briskeby i 1957 og i dag. Plassen fremstår som stort sett uforandret det siste halve århundret.