Oslogeek.no

Riddervolds plass i 1957 og 2020

Riddervolds plass på Briskeby i 1957 og i dag. Plassen fremstår som stort sett uforandret det siste halve århundret. 

Riddervolds plass ligger der Skovveien krysser Briskebyveien. Den ble etablert ca 1885 og fikk sitt navn etter prest og statsråd Hans Riddervold i 1891. Før murgårdene kom var dette en del av Diriksløkken, og der Skovveien krysser Briskebyveien i dag, lå tidligere Bakkehuset fra 1824. Her vokste maler og Kristiania-skildrer Edvard Diriks opp. P.A. Munch, som var Dirkis onkel, bodde den siste delen av sitt liv i dette huset. Det ble revet i 1893. 

Til venstre ser vi hjørnegården Riddervolds gate 9. Gården i nyrenessanse-stil ble oppført i 1895-96 etter tegninger av den produktive arkitekten Olaf Boye, som stod bak rundt 100 leiegårder og villaer i byen under høykonjukturen på slutten av 1800-tallet. Eiendommen er som murgårder flest i Oslo oppført på Byantikvarens gule liste. Den har stukk- og teglfasade med delvis pusset og delvis forblendet tegl, og er markant i bybildet med sitt runde hjørnetårn. 

Til høyre ser vi en annen hjørnegård, som har adresse Riddervolds gate 12. Den ble oppført i 1895 etter tegninger av arkitekt Kristian Rivertz og har et nybarokk stiluttrykk. Bygningens fadade følger Skovveien og Riddervolds gate, og har et brukket hjørne med hengende karnapp. 

Den mest synlige forandringen er kiosken som er borte. Tårnkiosken på det gamle bildet ble oppført i 1910 etter Jørgen Berners tegninger. Jeg er litt usikker på når den ble revet, men trolig var dette tidlig på 1960-tallet da en ny kiosk dukket opp i parken som ligger til venstre for bildeutsnittet. Denne kiosken ble revet i 2006 og erstattet av en ny kiosk på samme sted. Denne igjen ble revet i 2012.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email