Trehus i Maridalsveien i 1966.

Maridalsveien 99c-107

Maridalsveien er en 11 km lang vei som historisk har vært hovedforbindelsen mellom Maridalen, Sagene og Kristiania. Langs store deler av den bymessige delen av veien finner vi godt bevart trehusbebyggelse fra 1700- og 1800-tallet.