Oslogeek.no

Maridalsveien 99c-107

Trehus i Maridalsveien i 1966.

Foto: Harriett Flaatten / Oslo Museum

Maridalsveien er en 11 km lang vei som historisk har vært hovedforbindelsen mellom Maridalen, Sagene og Kristiania. Langs store deler av den bymessige delen av veien finner vi godt bevart trehusbebyggelse fra 1700- og 1800-tallet. Navnet Maridalsveien har vært brukt på kart siden 1860-tallet. ⁣

På denne tiden hadde Sagene en landlig karakter, og det meste av bebyggelsen var konsentrert langs nettopp Maridalsveien og Sandakerveien, på motsatt side av Akerselva. Utenfor disse veiene var det mer spredt bebyggelse, enger og åkre. Før den industrielle revolusjonen bestod befolkningen stort sett av familier. Da industrien kom for alvor på midten av 1800-tallet endret dette mønsteret seg, da unge mennesker flyttet til området for å ta arbeid. I 1875 var bare 1/3 av innbyggerne på Sagene gift. ⁣

Bildet viser husrekka Maridalsveien 99C-107. Huset i midten har adresse Maridalsveien 101. Det ble oppført rundt 1825 for møllekjører Mads Gulbrandsen. Dette var, i likhet med mange andre hus som ble bygd på Sagene på denne tiden, et småbruk som hadde et jordstykke ned mot Akerselva. Det ble oppført med et mansardtak, trolig var inspirert av Glads mølle som fortsatt står ved Vøyenfossen. Huset ble ombygget i 1925, 1986 og 2019-2020. ⁣

Nede til høyre ser vi Maridalsveien 99C. Det opprinnelige huset var fra 1700-tallet, og var blant de eldste bevare husene i veien. Det var svært nedslitt da det ble revet ulovlig i april 1983 og erstattet av et nytt hus, som til en viss grad ble tilpasset den eldre bebyggelsen. Samtidig ble 99A-B oppført på samme tomt. Dette er også trehus som er tilpasset den historiske bebyggelsen i Maridalsveien. ⁣

De røde huset i Maridalsveien 103 ble oppført med 1,5 etasje i 1837. I 1859 ble det enten påbygd med en ekstra etasje, eller revet og oppført på nytt. Bak huset ligger en stall. ⁣

Husrekken ligger innenfor bevaringsområde Sagene, og ble vernet etter Plan- og bygningsloven i 1981. ⁣

Maridalsveien før og nå

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email