Oslogeek.no

Cirkus verdensteater

Foto: Olaf Martin Peder Væring / Oslo Museum 

Cirkus Verdensteater, eller, Cirkusbygningen i Christiana, som den het i starten, ble oppført i 1890 i tilknytning til byens Tivoli. Det massive bygget var kledd i rød teglstein og hadde en høyde på 32 meter og diameter på 40 meter. Forestillingene på det 3200 m² store gulvarealet kunne sees av opp til 2500 mennesker.⁣

Bygningen hadde ikke noe fast sirkus, men ble besøkt av sirkus utenfra, blant andre det danske Cirkus Schumann. Norges første kinoforestilling fant sted i bygget den 6. april 1896. Cirkus ble også brukt som konsertlokale, og både Edvard Grieg og Johan Svendsen hadde fremføringer i bygget. I 1908 opphørte sirkusdriften og Cirkus Verdensteater ble en ren kinosal som i god Oslo-tradisjon ble kalt «Væla» på folkemunne. ⁣

I 1916 ble det vedtatt at Oslos nye rådhus skulle ligge i Vika. Bydelen som i stor grad bestod av eldre og forslummet bebyggelse skulle saneres til fordel for moderne storbybebyggelse, noe som betød slutten for både Tivoli og Cirkus. Cirkus Verdensteater ble til slutt revet i 1935. ⁣

Til høyre på det nye bildet sees Thiisgården som sted ferdig i 1959. Arkitekt var Jarle Berg. Bygningen var blant de første store kontorbyggene som stod ferdig etter Vika-saneringen og har flotte fasadedekorasjoner med relieffer tegnet av Ørnulf Bast. Thiisgården står i dag oppført på Byantikvarens gule liste. ⁣

I bakgrunnen sees Klingenberg kino i Olavs gate 4 som stod ferdig i 1938. Arkitekter her var Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas. ⁣

Sammen med flere andre kinoer og teatre viderefører Klingenberg kino områdets historie som et av byens viktigste fornøyelsesområder. Denne historien strekker seg tilbake til 1689 og vertshuset Klinchenberg som lå ved det som var innfartsveien til byen fra vest. Her vanket et røft klientell og området var til langt ut på 1800-tallet mest kjent for prostitusjon, fyll og andre lyssky aktiviteter. Tivoli og Cirkus bidro sterkt til å gjøre området mer stuerent og familievennlig mot slutten av 1800-tallet. ⁣

Tomten til Cirkusbygningen før og nå

1900-1910 – Olaf M.P. Væring / Oslo Museum
2020 – Dan Kopf Pedersen / Oslogeek

Cirkus verdensteater i bilder

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email