Oslogeek.no

Oscar gate 30 – Hallings skole

I Oscars gate 30 lå det tidligere en bygning som huset flere utdanningsinstitusjoner opp gjennom årene. Mest kjent var Hallings skole. Bygningen i rød tegl ble oppført i 1898 for Qvams Latin- og Realskole, etter tegninger av arkitekt Bernhard Steckmest. ⁣

 

Qvams skole hadde tidligere hatt en historie med omskiftende adresser. Skolen holdt til i blant annet Teatergata, Mariboes gate og Tordenskiolds gate. I 1884 ble skolen historisk da det ble den første institusjonen for høyere utdanning i Norge hvor det var felles undervisning for kvinner og menn. Skolestyreren, Peter Qvam, er også kjent for å være den som stod bak idéen om barnetog på 17. mai i 1869. I det første toget, som kan anses som et slags test-tog, gikk ca 30 elever. Året etter drev Bjørnstjerne Bjørnson fram et barnetog med 1200 elever som gikk til Slottet. Disse togene bestod kun av gutter. Først i 1889 fikk jentene lov til å delta i barnetoget. ⁣

Skolen holdt til i Oscars gate 30 frem til 1909 da privatskolen Hallings Skole overtok bygningen. På denne skolen var blant andre Kong Olav V elev fra 1913 til 1917. Her var han klassekamerat med senere skuespiller Per Aabel. En annen elev ved skolen var Kirsten Sand, som i 1919 skulle bli den første kvinne som ble uteksaminert fra arkitektlinjen ved NTH i Trondheim. Sand var sentral i gjenoppbyggingen av Nord-Norges brente steder etter andre verdenskrig. ⁣

I 1937 ble Oscars gate 30 overtatt av kommunen, som drev gymnas i bygningen til 1941. Etter det hadde Universitetet i Oslo lokaler for blant annet Institutt for statsvitenskap her. På 1960-tallet holdt også en av Norges første judo- og jiu-jitsu-klubber til i bygningen. ⁣

Bygningen ble revet i 1969 og erstattet med dagens kontorbygg, som de første årene huset kontorer for blant annet Oslo prisnemd og Akershus fylkesskolestyre.

Oscars gate 30 før og nå

1964 – Foto: Henriksen & Steen / Nasjonalbiblioteket
2020 – Dan Kopf Pedersen / Oslogeek

Hallings skole i bilder

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn