Oslogeek.no

Gamlebyen kirke

Gamlebyen kirke i 2020

Gamlebyen kirke stor ferdig oppført i 1796, delvis oppå på fundamentene av det gamle Fransiskanerklosteret i Oslo fra rundt år 1290. ⁣

Den første klosterkirken ble etter reformasjonen i 1536 omgjort til hospital. Hospitalet ble delvis ødelagt da svenskene angrep byen og beleiret Akershus festning i 1567, under den nordiske syvårskrig. Ettersom svenskene søkte ly i Oslo, som på den tiden lå i dagens Gamlebyen, ble det besluttet å brenne ned byen med vilje for å jage ut svenskene. ⁣

Et nytt hospital stod ferdig på samme sted i 1581, og utover 1700-tallet kom det til flere bygninger på tomta, blant annet den såkalte Gråsteinsbygningen fra 1737, som regnes som Norges eldste hospitalsbygg som fortsatt eksisterer. ⁣

En ny kirke ble i 1734 bygd på fundamentet av det gamle kirkeskipet fra fransiskanernes klosterkirke. Denne kirken brant ned den 13. januar 1794. To år senere stod dagens kirkebygg i louis seize-stil ferdig oppført på samme tomt. ⁣

På 1880-tallet fikk arkitekt Henrik Nissen i oppdrag å modernisere kirken til en mer tidsriktig kirke i nyromansk/gotisk stil. Mest fremtredende på det gamle bildet er de to sakristiene på hver sin side av tårnet. ⁣

Fra 1933-39 var kirken igjen moden for restaurering, og man bestemte seg for å tilbakeføre den til sitt opprinnelige louis seize-uttrykk. Alt av nyromanske og gotiske detaljer ble fjernet. Dette arbeidet ble ledet av arkitekt Wilhelm K. Essendrop. ⁣

Omrisset av koret i den gamle klosterkirken er i dag markert med brostein i asfalten i Ekebergveien forbi kirken. På det nye bildet kan man såvidt skimte deler av brosteinen som et lysere område der hvor fortauet svinger ved kirken. ⁣

I 2014 ble Gamlebyen kirken nedlagt som sognekirke. I dag er bygget utleid til Kirkens bymisjon. Selve bygget er fredet etter kulturminneloven. ⁣

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email