Oslogeek.no

Sjøbodene på Langbrygga i Bjørvika

Vi tar tidsmaskinen tilbake til 1901 og befinner oss ved Sjøbodene på Langbrygga i Bjørvika. I midten på både det nye og gamle bildet ser vi Tollboden. Dette er den femte Tollbod-bygningen i byen, ferdigstilt i 1895. ⁣

Helt siden Christiania ble grunnlagt i 1624 har det vært bryggeaktivitet på vestsiden av Bjørvika. Først gjennom trebryggene Nordre og Søndre Brygge. På denne tiden gikk strandkanten omtrent der hvor Dronningens gate går i dag, og de to bryggene var forlengelser av henholdvis Tollbugata og Rådhusgata. Søndre Brygge brant ned i 1647. ⁣

På 1700-tallet ble området fylt ut og Langbrygga ble, sammen med den nærliggende Tollbodbrygga, sentral i det som foregikk av import av varer til Norge. I den forbindelse ble det oppført en rekke sjøboder i tre hvor importvarene kunne lagres før de ble fraktet videre. Disse bodene ble utsatt for brann flere ganger, og de som er synlige på det gamle bildet er de sjøbodene som ble oppført etter den store bryggebrannen i 1785, da hele 150 boder brant ned. ⁣

Rundt århundreskiftet 1900 stod det i underkant av 40 boder langs vestre Bjørvika. Flere av bodene ble revet da Sadelmakerhullet ble fylt igjen til fordel for Havnebanen, som kom i 1907. Det var i dette utfylte området at Havnelageret senere stod ferdig i 1920.⁣

Fra 1906-09 ble Langbrygga utfylt til dagens nivå og fikk et mer industrielt preg med høye kraner.. Dermed stod ikke de sjøbodene som er synlige på det gamle bildet lenger helt inntil fjorden. De resterende sjøbodene fikk uansett stå til slutten av 1950-tallet da de ble revet i forbindelse med at det skulle bygges motorvei langs Bjørvika. Arealet sjøbodene stod på ble omgjort til kaiareal. De neste tiårene skulle Langkaia domineres av industrikraner, skip og terminalbygg, separert fra byen av motorveien.

Etter at motorveien forsvant da Operatunnellen åpnet i 2010, har området gradvis blitt tilgjengeliggjort for publikum igjen. Langkaia er en del av Havnepromenaden, og har blitt et populært rekreasjonsområde for befolkningen, med blant annet lekeparker og flytende badstuer. ⁣

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email