Oslogeek.no

Gimleveien mot Frogner kirke

Gimleveien sett mot Frogner kirke i 1910. Kirken ligger i bydel Frogner i Oslo.

Gimleveien er en gate i bydel Frogner som har sitt navn etter løkken Gimle som tidligere lå omtrent der hvor Frogner kirke står i dag. 

Frogner kirke ble oppført i perioden 1905-07 etter tegninger av arkitekt Ivar Næss. Kirken var tidligere frittstående, men den ble etterhvert bygd inn i kvartalet Gimlekomplekset, som stod ferdig i 1925. Opprinnelig skulle kirken stå fritt oppe på Gimlehøyden, men på grunn av den økonomiske situasjonen etter Kristianiakrakket i 1899 ble det bestemt at den skulle få en mindre tomt inntil Bygdøy Allé. Frogner kirke står oppført på Riksantikvarens liste over særlig verneverdige kirker fra etter 1850. 

Til venstre på det gamle bildet sees tomta til løkken Erindringen. Hovedhuset på denne løkken stod helt til begynnelsen av 1930-tallet da det ble revet og erstattet av dagens Elisenbergveien 35. Denne bygningen stod ferdig i 1932 etter tegninger av arkitekt Egil Hanshuus. Gården har et enkelt funksjonalistisk stilluttrykk og fremstår som svært godt bevart med sine bevarte inngangspartier med originaldører. Bygningen er oppført på Byantikvarens gule liste. 

Til venstre skimter vi også jugendstil-gården Gimleveien 17, som stod ferdig i 1911 etter tegninger av Christian Joachim Thomas Reuter. Også denne er oppført på gul liste. 

Bygningene på høyre del av bildet står i utkanten av det som tidligere var løkken Elisenberg. Hjørnegården har adresse Elisebergveien 19, og stod ferdig i 1898 etter tegninger av Carl Michalsen som senere skulle bli en viktig jugendstil-arkitekt i Norge, blant annet gjennom utforming av et tyvetalls gårder i Ålesund etter brannen i 1904. 

Den gule gården ytterst mot Bygdøy Allé ble oppført i 1900-01, og ble tegnet av arkitekt Samuel Borgfeldt. Hjørnegården huset i mange år Norum Hotell, og er kjent for sine markante tårn og spir. Elisenbergveien 19 og Bygdøy Allé 53 er en del av et kvartal med et helhetlig men variert arkitektonisk uttrykk fra årene rundt århundreskiftet

 

Gimleveien sett mot Frogner kirke i 1910. Kirken ligger i bydel Frogner i Oslo.
1910 – Ukjent / Oslo Museum
Gimleveien mot Frogner kirke i 2020. Bydel Frogner, Oslo.
2020 – Dan Kopf Pedersen / Oslogeek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email