Oslogeek.no

Tårnhuset på St. Hanshaugen

Tårnhuset på St. Hanshaugen i Oslo i 2020.

Foto: Dan Kopf Pedersen / Oslogeek

Helt på toppen av St. Hanshaugen park ligger Tårnhuset. Det 14 meter høye huset i nyrenessanse-stil ble ferdigstilt i 1875, og fungerte opprinnelig som oppsynsbolig og maskinhus for pumpene til vannreservoaret som ble anlagt her på samme tid.

Oppsynsboligen fungerte også som værvarslingsstasjon. Fra tårnets spir ble det hver dag gitt værvarsel ved hjelp av en svart trekant og firkant, som kunne sees på lang avstand. Trekant alene varslet pent vær, trekant over firkant utrygt vær, firkant alene regnvær og firkant over trekant oppklarende vær. I tårnet var også et rom åpent for allmennheten, med teleskop og kikkert hvor man kunne studere byen gjennom forskjellige fargede glass. 

Vannreservoaret på Sankt Hanshaugen var i bruk helt frem til 1960-tallet. Etter at det ble tatt ut av bruk ble det dekket over, og et noe mindre speilbasseng ble anlagt over deler av reservoaret. Dette er hevet 1.5 meter opp. Rundt speilbassenget ble det anlagt passasjer som i dag er populære for rekreasjon. 

Samtidig som at speilbassenget ble anlagt ble det også gjort vesentlige endringer på selve Tårnhuset. Balkongene ble fjernet, og de nederste vinduene ble gjenmurt. Bygningen fremstår derfor som enklere i uttrykket den dag i dag. 

Tidligere hadde man panoramautsikt i alle retninger fra platået ved vannreservoaret. Denne utsikten er i dag kraftig redusert på grunn av tilgrodd vegetasjon som ble plantet av gartner C. Mathisen i 1865. 

Området hvor St. Hanshaugen park ligger i dag, gikk tidligere under navnet Mærrahaugen etter en steinrøys den nordre delen, bak Tårnhuset, hvor hestekadavre ble henslengt i en stor fellesgrav. Her lå det også gjødselhandel i tillegg til et forbrenningssted for byens søppel og halm. I det hele tatt var denne nakne fjellknausen et ganske lite trivelig sted før man begynte å anlegge byens første kommunale folkepark her på 1850-tallet. 

I 2016 ble speilbassenget renovert. Tårnhuset er i dag en del av logoen til bydel St. Hanshaugen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email