Oslogeek.no

Nordahl Rolfsens plass

Foto: Ukjent / Oslo byarkiv

Nordahl Rolfsens plass ligger mellom Uranienborg kirke og Uranienborg skole. En gang lekeplass, nå ballplass med underjordisk flerbrukshall. ⁣

Plassen er opprinnelig en del av parkarealet rundt Uranienborg kirke fra 1886. I motsetning til den delen av parken som ligger mellom kirka og Uranienborgveien, skulle det gå en del tid før det ble anlagt park på denne siden. Dette på grunn av en drakamp mellom de som ville bygge ut arealet til boliger og de som ville utnytte det til park. ⁣

I 1921 ble parken endelig vedtatt anlagt, etter forslag fra Bygartneren. Resultatet var slik vi ser på det gamle bildet fra 1923. Gata som gikk inntil skolen tidligere, Landstads gate, ble senere bortregulert slik at elever ved skolen kunne gå rett til parken uten å krysse veien. I 1929 ble det foreslått at fontenen Gutten med delfinen av Astri Welhaven Krag skulle settes opp i parken. Den ble i stedet satt opp på Vestkanttorvet. ⁣

I 2013 begynte prosessen med å bygge en underjordisk flerbrukshall under plassen. Endelig vedtak i Oslo bystyre kom i 2015. I arbeidet måtte plassen graves opp og senere reetableres. URRAhallen ble ferdigstilt i 2019 og brukes blant annet som kroppsøvingssal av Uranienborg skole, som etter mange år i små og utdaterte gymfasiliteter endelig fikk moderne lokaler. Den gamle gymsalen, som sees midt på det nye bildet, stod ferdig i 1928 etter tegninger av Kristofer Lange. Uranienborg skole stod ferdig i 1886 etter tegninger av Ove Ekman. ⁣

Tre gårder på det gamle bildet er revet. Disse er fra venstre mot høyre Skovveien 52, Skovveien 50 og Briskebyveien 3. De ble revet i 1968. Tomta disse gårdene stod på fikk navnet “Sheratontomta” etter planene om å oppføre et Sheraton-hotell her med 200 rom her. Planen ble aldri gjennomført, og i 1976 ble store deler av arealet omgjort til skolegård for Uranienborg skole. ⁣

Nordahl Rolfsens plass fikk navn i 1933 etter pedagogen med samme navn. Forslaget om å kalle opp plassen etter Othilie Tonning, en av pionerene innen frivillig sosialt arbeid i Norge, ble samtidig nedstemt. Hun fikk Othilie Tonnings vei i bydel Nordre Aker oppkalt etter seg i 1959. ⁣

 

Nordahl Rolfsens plass før og nå:

1923 – Ukjent / Oslo byarkiv
2020 – Dan Kopf Pedersen / Oslogeek

Bildegalleri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email