Oslogeek.no

Norderhovgata 16-22 på Kampen

Vi er på Kampen… igjen! Dagens bilder er tatt i krysset Sørumgata og Norderhovgata i 1966 og 2020. Norderhovgata het egentlig Bruuns gade, men fikk sitt nåværede navn i 1879. Huset på hjørnet til venstre er Sørumgata 1, som er et trehus som ble oppført ca 1880. ⁣

Det oransje trehuset lengst unna har adresse Norderhovgata 16, og ble oppført i 1875. Opprinnelig var dette et hus med én etasje, hvor det var skredderverksted og dagligvarehandel. Andre etasje ble påbygd noe senere.⁣

Ved siden av dette står murgården i Norderhovgata 18, som ble oppført etter den store brannen på Kampen i 1879. Trehusene som ble totalskadd i brannen ble erstattet av enkle murhus som ble tilpasset trehusbebyggelsens karakter. I dette huset lå det i mange år et bakeriutsalg. ⁣

Her slutter likhetene mellom det gamle og nye bildet. Murgården i Norderhovgata 20 ble revet i 1972, mens trehuset helt til høyre, Norderhovgata 22, ble revet på midten av 1980-tallet, sammen med nr 24, 26 og 28. Disse eiendommene ble kjøpt opp allerede på 1970-tallet, og det var planer om å bygge terrasseblokk ned mot Brinken. I stedet ble det i 1989/90 oppført tre bygninger i postmodernistisk, som i stor grad et tilpasset den eldre bebyggelsen i gata.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email