Oslogeek.no

Skippergata mot Storgata

Dagens bilde er fra Skippergata. Denne delen av gata åpnet i 1931, da gata ble videreført fra Biskop Gunnerus´gate til Storgata. ⁣

Videreføringen av gata var en del av et ganske omfattende prosjekt der store deler av kvartalet mellom Storgata, Dronningens gate Biskop Gunnerus´ gate og Nygata, som i stor grad bestod av gårder fra 1700-tallet, ble revet over en periode på over 50 år. Store deler av bebyggelsen som erstattet disse gårdene var i funksjonalistisk stil, blant annet de karakteristiske tvillinggårdene Storgata 10a og 12 fra 1933 av arkitekt Ole Sverre, som kan sees helt i enden av Skippergata. ⁣

Det gamle bildet er tatt før hele denne riveprosessen i Skippergata er ferdig. Tvillingbyggene ved Storgata står, men på venstre side står fortsatt et gammelt hus igjen. Dette er baksiden av Storgata 10 B. De gamle husene stod inneklemt mellom høye gårder i 20 år. Skippergata 33, helt til venstre på det nye bildet, stod ferdig i 1939. Dette bygget ble tegnet av Henry Fearnley Coll. I 1958 ble de gamle husene til slutt revet til fordel for K.A. Haraldsens magasins nybygg som stod ferdig i 1959, tegnet av Nils Holter. ⁣

Etter at Clarion Hotel The Hub stod ferdig ombygd har denne delen av Skippergata fått et betydelig ansiktsløft. Gatestumpen er gjort bilfri og det er kommet beplantning og benker. ⁣

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email