Oslogeek.no

Svingen løkke på Ekeberg

Bare åsene rundt byen avslører at vi befinner oss på samme sted hvor Ole Tobias Olsen tok det gamle bildet i siste halvdel av 1800-tallet. Utsikten viser et landlig landskap med store åkre mellom spredt bebyggelse. Kanskje ikke så merkelig. Bildet er tatt før befolkningseksplosjonen i Kristiania fra 1880 og utover. ⁣

Kristiania vokste med over 100.000 innbyggere på 1880- og 90-tallet. Det var byggeboom, og i indre by begynte folk å bo tettere i de nye murgårdskvartalene. Denne utviklingen skulle stoppe opp for en periode med Kristianiakrakket i 1899. Allikevel hadde byen vokst seg stor, og ved inngangen til 1900-tallet bodde det rundt 250.000 i Kristiania. ⁣

Det gamle bildet er tatt på Svingen løkke oppe på Ekeberg. Her har kan man se bebyggelse markert på kart fra 1774. Svingen lå tidligere under Nordre Munkehagen, men ble solgt i 1829. Trehusbebyggelsen nærmest på det gamle bildet er er Vålerenga. Fabrikkpipene til venstre tilhørte Ensjø teglverk, som var i drift fra ca 1811 til 1914. Her ligger Ensjø T-banestasjon i dag. Helt til høyre sees Østre Aker kirke fra 1860. ⁣

I 1896 ble en murgård med sykkelfabrikken Norsk bicyclefabrik oppført ved Svingen gård. Her flyttet Viking Remfabrikk inn i 1909, etter at sykkelfabrikken gikk konkurs. Denne bygningen ble senere ombygd før den ble revet i 1999 og erstattet med dagens boligblokker. Fabrikkbygget kan sees i bildet i storyen, som er tatt fra omtrent samme vinkel. Selve hovedhuset på det gamle bildet fikk stå inntil fabrikken, helt til det ble revet på 1950-tallet.⁣

Resten av Svingen ble solgt til Kristiania kommune i 1905 som igjen solgte eiendommen til Kristiania Egne Hjem i 1909. Egne Hjem var en bevegelse på tidlig 1900-tall som hadde som mål å skaffe billige og romslige boliger for arbeiderklassen, som ofte bodde i trangbodde leiegårder med dårlige sanitærforhold i bykjernen. Organisasjonen oppførte i 1910-11 Arctanderbyen på Svingen. Dette var Norges første hageby, bygd etter engelsk mønster. Midt på det nye bildet er takene på noen av disse husene synlig.⁣

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email