Oslogeek.no

Karl Johans gate 25 – Tostrupgården

Dagens bilde viser Tostrupgården i Karl Johans gate 25. Bygningen stod ferdig i 1897 etter tegninger av arkitektene Christian Fürst, Waldemar Hansteen og Torolf Prytz. ⁣

Den monumentale forretningsgården i nygotisk og nybarokk stil ble ikke oppført helt fra scratch, men var en på- og ombygning av to tidligere bygninger fra 1856 som stod på samme tomt. Arkitekt Prytz fikk inspirasjon til den rikt dekorerte gården etter å ha besøkt Chicagoutstillingen i 1893. Tostrupgården fikk i likhet med nybygg i Chicago installert moderne fasiliteter som elektriske lys og heis. Gårdens utseende er også tydelig inspirert av datidens skyskrapere i den amerikanske byen. ⁣

Kristianiabohemen Hans Jæger bodde i gården fra 1906 til han døde i 1909. Oslos første kino, Grand kinematograf, holdt til i bygningen 1907-11. Det legendariske utestedet Tostrupkjelleren holdt til i kjellerlokalene her fra 1897 til 2005. ⁣

Tostrupgården har vært vernet etter Plan- og bygningsloven siden 22. august 1979.⁣

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email