Oslogeek.no

Vålerenggata vestover i 1910

Vi holder oss i Vålerenggata og fokuserer denne gang på strekningen mellom Smålensgata og Enebakkveien. ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Venstre side er relativt uendret siden 1910. Fasadene har blitt noe forenklet. Bebyggelsen består av murgårder fra slutten av 1880-tallet som erstattet gamle trehus. Planen var mest sannsynligvis å rive resten av trehusbebyggelsen i området og erstatte disse med murbygg, men Kristiania-krakket i 1899 førte til byggestopp.⁣ Trehusbebyggelsen på Vålerenga var også truet etter generalplanen for Oslo i 1947 som foreslo sanering av bydelen. ⁣⁣⁣
⁣⁣
Tll høyre på det gamle bildet ser vi to trehus, Vålerenggata 2 og et hus tilhørende Enebakkveien 16. Nummer 2, nærmest til høyre, var i svært dårlig forfatning da det ble revet i 1957. Tomta var lenge et sår i området da den bl.a. ble brukt som opplagsplass for skrot. Nytt bygg ble oppført i 2008 med adresse Vålerenggata 4. ⁣⁣Enebakkveien 16 ble revet og overført til Norsk folkemuseum på Bygdøy i 1981. Baptistkirken Eben-Eser ble oppført på tomten. ⁣⁣⁣

Vålerenggata før og nå

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email