Oslogeek.no

Hegdehaugsveien 31-33 – Homansslottet

Homannslottet lå i Hegdehaugsveien 31-33 i Oslo.

Homansslottet ble oppført i 1866 for advokat Jacob Homan. Arkitekten bak bygget i sengotikk/tudor-stil var Georg Andreas Bull. På taket av bygningen ser vi en kopi i terrakotta av den Herkuleanske matrone. Figuren ble tatt ned da huset ble revet og flyttet til et blomsterbed på Frogner Hovedgård. De to hjørnespirene var et resultat av en ombygging av gården på 1870-tallet. ⁣

Bygningen var en av flere praktvillaer som ble bygd i Homansbyen på midten av 1800-tallet, og området er et sjeldent eksempel på at Norge har vært i front i sin samtid innen byggekunst i Europa. Området bak Slottet tiltrakk seg mange besøkende og var omtalt i utenlandske aviser. Homansbyen fungerte som modell for blant andre Villastaden ved Humlegården i Stockholm, men i motsetning til Homansbyen er bare et fåtall villaer bevart her. ⁣

Homansslottet ble revet i 1956 til fordel for Caltex-gården. Arkitekt bak dette bygget var Christian Astrup. Bygget var de første årene hovedkontor for Norsk Caltex Oil A/S, men hadde også lokaler for Lånekassen og Forsvarets fellessamband. På gatenivå åpnet en moderne bensinstasjon og Kolberg Caspary hadde her Norges største utstillingslokale for biler. Bensinstasjonen var i drift helt til slutten av 90-tallet. ⁣

Tanken var at plassen foran bygget skulle utnyttes som torg, men i stedet har den stort sett vært i bruk som parkeringsplass. ⁣

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email