Oslogeek.no

Trikken i Karl Johans gate

Visste du at man i over 100 år kunne kjøre trikk langs Karl Johans gate og at denne trikken en gang i tiden ble sett på som en stor turistattraksjon i Oslo?⁣

Da Kristiania Sporveisselskap startet opp med hestesporvogner i oktober 1875, gikk alle linjene fra Stortorvet. To av disse linjene gikk langs Karl Johans gate, før skinnene delte seg i Rosenkrantz gate og gikk mot henholdsvis Homansbyen og Vestbanestasjonen. ⁣

Rundt århundreskiftet ble trikken i Kristiania elektrifisert, og skinnene langs Karl Johans gate ble trafikkert av motorer. Traséene forble uendret helt til 1947 da linja mot Vestbanen ble nedlagt og Homansbylinjens vestlige spor ble flyttet til Grensen. ⁣

På 1970-tallet ble store deler av Karl Johans gate omgjort til gågate. Oslo var på denne tiden den eneste byen i verden som hadde en gågate med trikkeskinner. Dette ble aktivt brukt i markedsføringen av Oslo som turistby, og turistnæringen var faktisk redd for at Oslo ville bli mindre attraktiv som turistby som følge av en eventuell omlegging av trikkelinjen. ⁣

Det å kjøre trikk i gangfart mellom salgsstativer og fotgjengere ble mindre og mindre effektivt. Den 25. mars 1983 gikk den aller siste trikken gjennom Karl Johans gate, da også det østlige sporet ble flyttet til Grensen. Enden på 107 års trikkehistorie i byens paradegate ble staselig markert med veterantrikker, korps og tusenvis av oppmøtte langs traséen. ⁣

Kun fire timer etterpå sporet Sinsen-trikken av ved Bristol-hjørnet da den skulle gjøre en krapp inn i Grensen på det nye sporet. Uhellet førte ikke til personskader, men det oppstod heftig kø i rushtrafikken da brannvesenet brukte en time på å få fjernet den avsporede trikkevognen. ⁣

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email