Oslogeek.no

Trehusbebyggelsen i Konows gate

Fargerike Konows gate er en slags skjult perle nedenfor Ekebergskrenten i Gamlebyen. Mange av eiendommene langs gata er gamle trehus fra 1860-tallet. Gata følger i stor grad jordskjelvbruddet Ekebergforkastningen. ⁣

De aller fleste husene langs Ekebergsida på det gamle bildet står den dag i dag. Unntaket er Konows gate 23, nærmest til høyre på det gamle bildet, som ble revet i 1965. Husene til venstre for veien er i dag borte. Den gjenværende bebyggelsen er en del av Ekebergkleiva bevaringsområde som er oppført på Byantikvarens gule liste, i tillegg til å være vernet etter plan-og bygningsloven. ⁣

Boligblokka til venstre har adresse Konows gate 22. Den stod ferdig i 2006 og er en del av Baglerbyen boligfelt. Navnet Baglerbyen er en referanse til baglerne, som var en politisk gruppering som holdt til i dette området på 1100 og 1200-tallet. Baglerne kjempet mot kong Sverre og birkebeinerne under Borgerkrigstiden i Norge. ⁣

Oppe på Ekebergskrenten ser vi det som fra midten av 1700-tallet var Svingen gård. Her ble Norges første hageby, Arctanderbyen, oppført fra 1910-11, altså omtrent samtidig som det gamle bildet ble tatt. To av husene i hagebyen er synlig til venstre for pipa oppe på skrenten. ⁣

Pipa tilhørte Viking Remfabrikk som ble etablert i 1909. Fabrikken holdt til i en tidligere sykkelfabrikk fra 1898 som synes i midten av de fire bygningene til høyre oppe på skrenten. Fabrikken brant og ble helt ombygd i 1947, før den ble revet i år 2000 og erstattet med boligblokker. ⁣

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email