Oslogeek.no

Kjærlighetsstien ved Telthusbakken

Kjærlighetsstien sett mot Telthusbakken og Gamle Aker kirke i 1917.

Kjærlighetsstien er en gangsti som går fra Maridalsveien og opp til Telthusbakken, nedenfor Gamle Aker Kirke i bydel St. Hanshaugen.

Tidligere var Hukebak det offisielle navnet på stien. Navnet kom av gården med samme navn som fortsatt står i Fredensborgveien 70. På folkemunne gikk stien i svært lang tid under navnet Kjærlighetsstien, på grunn av sin usjenerte beliggenhet. Tidligere var stien inngjerdet med plankegjerder, noe som ga ytterligere privatliv for forelskede par som frekventerte stien. Gjerdene ble fjernet på 1930-tallet. I 1934 ble Kjærlighetsstien vedtatt som offisielt navn. ⁣

På 1700- og 1800-tallet gikk stien over Egebergløkka, som tilhørte forretningsmann Westye Egeberg. Han oppførte rundt 1800 huset «Udsigten» her. Nedenfor huset lå det småparseller som tilhørte flere privatpersoner. Etter 1810 var det gård og gårdsbruk med gressende kyr her ved de da nyoppførte trehusene i Telthusbakken. «Udsigten» ble senere revet og erstattet med Egebergslottet fra år 1900, som fortsatt står ved funkisblokkene i Westye Egebergs gate. ⁣

På bykart fra 1881 til 1917 er det tegnet inn en gate ved navn Hukebak over Kjærlighetsstien, som en del av en planlagt utbygging av området som også ville ført til at husene i Telthusbakken ville blitt revet. Disse gatene er forsvunnet på bykart fra 1921. På kart fra 1940 er en ny gate med navn Kjærlighetsstien tegnet inn, men heller ikke denne ble noe av. Derimot ble andre løp av Westye Egebergs gate opparbeidet, og til venstre på det nye bildet ser vi funkisleiegården i Westye Egebergs gate 8 fra 1934. ⁣

I 1915 ble selve løkka omgjort til Egebergløkka parsellhage,. Dette er byens eldste og største parsellhage, og består av rundt 60 parseller. Kjærlighetsstien er en del av Pilegrimsleden som starter nede ved ruinene av Mariakirken på Sørenga og går helt til Nidarosdomen i Trondheim. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email