Oslogeek.no

Platous gate på Grønland

Revne trehus i Platous gate på Grønland i Oslo

Dagens bilde er fra Platous gate på Grønland. Det gamle bildet er tatt i 1935 og viser en rest av den gamle trehusbebyggelsen som dominerte området fram til murgårdene begynte å dukke opp på slutten av 1800-talllet. ⁣

I 1843 inngikk denne gata i planene for den nye byen Akerstad, som skulle bestå av forstedene Grønland og Enerhaugen. Byen ble aldri noe av, og i stedet ble forstadene innlemmet i Christiania kommune gjennom byutvidelsen i 1851 og 1859. ⁣

Platous gate er oppkalt etter Ludvig Stoud Platou (1787-1833) som var universitetets første professor i historie og eier av Oslo Ladegård. Gata ble opparbeidet på 1820-tallet, og var opprinnelig en blindgate som endte i Thraneløkkens tomt, omtrent der hvor murgården til venstre i bildet står. Før den fikk sitt nåværende navn, het gata Skibstedgaten, Ladegårdsgaten og Nygaten. På 1890-tallet ble den opparbeidet videre ned til Schweigaards gate. ⁣

Det nærmeste trehuset hadde adresse Platous gate 19 og ble revet i 1981. Huset i midten hadde nummer 21/23 og ble revet i 1941 og erstattet av en verkstedbygg som senere også er revet. Nederst lå Platous gate 25 som ble revet i 1947 og erstattet av et lagerskur. Dagens leilighetsbygg stod ferdig i 2007 og har adressa Rubina Ranas gate 9. ⁣

Murgården i høyre bildekant hadde adresse Platous gate 17 og ble oppført i 1892. Den ble revet i 1989 på grunn av omfattende setningsskader. I 2006 ble Rubina Ranas gate opparbeidet herfra til Mandalls gate. Rubina Rana var den første med pakistansk bakgrunn som ble valgt inn i Oslo bystyre i 1995. Gata var den første i Oslo som ble oppkalt etter en ikke-vestlig innvandrer. ⁣

Legge også merke til den kule bilen av merket Fiat 507 som står parkert på det gamle bildet!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email