Wergelandsveien 1 – Norges brannkasse

Wergelandsveien 1 ble oppført for Den almindelige Brandforsikrings-Indretning (Norges Brannkasse) i 1897.