Oslogeek.no

Revet

Strandgata 19 – Paleet

Paleet var en stor enetasjers murgård som ble bygd i to etapper fra 1744-45 og 1755-58. På denne tiden grenset denne tomta mot sjøen, men eier Christian Ancher fikk fylt ut foran huset slik at man kunne anlegge Paléhaven som hadde et stort lysthus ved fjordkanten. Deler av denne parken finnes det fortsatt rester av i dag ved siden av Østbanehallen.