Oslogeek.no

Revet

St. Olavs gate 35

St. Olavs gate 35 ble oppført i 1896 etter tegninger av arkitekt Ingvar Hjorth, som et av hans første store selvstendige arbeider. Prosjektet var en ombygging av et tidligere bolighus på tomta fra 1850-tallet. ⁣