Oslogeek.no

Oslo før og nå

Skovveien mot Frognerveien

I fasjonable Skovveien på Frogner har det ikke skjedd så alt for mange store forandringer de siste 100 årene. Likevel koster vi på oss litt historie om de klassiske gårdene som ligger langs veien, som fram til 1878 var en del av Christianias bygrense.